תקנון מבצע ספינר חגיגות 100

תקנון מבצע ספינר ב14.90 ש"ח

תנאי המבצע:
1.1. סונול ישראל בע"מ (להלן: "סונול") מציעה ספינר במחיר מבצע של 14.90 ש"ח בלבד, קניית  הספינר במחיר המבצע מותנית ברכישה ממוצרי חנויות הנוחות של סונול החל מיום 10.5.17 בשעה 00:00 ועד ליום 31.5.17 בשעה 24:00 (להלן: "תקופת המבצע"), רכישה של בנזין 95 ו/או בנזין 98 ו/או סולר ו/או שמנים בתחנות התדלוק ובחנויות הנוחות, לא תקנה זכאות לרכישת ספינר.
1.2. מספר הספינרים הניתנים לרכישה בכל קנייה מוגבל ל-3 יח'.
1.3. המבצע מתקיים בכל ימות השבוע.
1.4. סונול לא תהיה אחראית לטיב ו/או איכות הספינרים וכי בכל מקרה של טענה, דרישה ו/או תביעה, מכל מין וסוג, יהא על רוכש הספינר ו/או כל אדם אחר לפנות ישירות לספק/יבואן ו/או כל גורם רלוונטי אחר - ואליהם בלבד, וזאת בכל מועד, החל ממועד רכישת הספינר ואילך.
2. פרסום המבצע:
פרסום המבצע יעשה באמצעי התקשורת על-פי שיקול דעתה של סונול ובנוסף במדיה הדיגיטלית הכוללת את אתר סונול שכתובתו www.sonol.co.il והרשתות החברתיות ובאמצעות שילוט בתחנות התדלוק של סונול המשתתפות במבצע.
3. פרשנות:
בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה ובין כל פרסום באמצעי התקשורת, יגברו הוראות תקנון זה.
4. כללי:

4.1. יבואן הספינר – 1. ארטוס בע"מ, שד' ההסתדרות 161, חיפה 1-700-700-219.  2. לייק קאר בע"מ, שבו 3 ב' גדרה, 0536655444.
4.2. כמות הספינרים - 20,000 (עשרים אלף) יח'.
4.3. מספר הטלפון של מוקד סונול לפניות לקוחות בקשר למבצע: 09-8637777.
4.4. סונול שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לסיים את המבצע בכל עת, ללא הודעה מראש, ולכל המאוחר עד גמר המלאי של הספינרים.
4.5. סונול תהיה רשאית לשנות את תנאי המבצע ו/או להאריך ו/או לקצר כל מועד מן המועדים הקשורים למבצע, ללא הודעה מראש.
5. פרסום תקנון המבצע
במהלך תקופת המבצע ניתן יהיה לעיין בתקנון באמצעות לחיצה על הקישור (לינק) המפנה לתקנון באתר סונול.