סונול Solar

סונול Solar
כחלק בלתי נפרד ממגמת ההתרחבות, סונול פעילה גם בתחום האנרגיה הסולארית באמצעות חברת הבת סונול Solar.

מתוך רצון לייצר חשמל מאנרגיה חלופית וידידותית לסביבה, ובהתבסס על הכרות עמוקה במגוון טכנולוגיות מתקדמות, אנו מכוונים להיות שחקן מוביל בשוק ייצור האנרגיה בכלל, ובתחום האנרגיה הסולארית בפרט.


הפעילות כוללת:

•התקנת מערכות סולאריות על גגות
•התקנת מערכות סולאריות קרקעיות
•התקנת מערכות פוטו וולטאיות ע"ג מאגרי מים
•שילוב מערכות ESS המגבירות את הכדאיות הכלכלית של המערכות ומאפשרות את צריכת האנרגיה המופקת בהתאמה לתעו"ז
•שילוב אמצעי תחזוקה מתקדמים להגברת היעילות האנרגטית לאורך חיי המערכת.

ליצירת קשר ופרטים נוספים מוזמנים לפנות אל סונול Solar בטלפון 098637712.