איכות הסביבה

מדיניות איכות, בטיחות וסביבה

תחנות דלק בפריסה ארצית

סונול מתפעלת יותר מ- 230 תחנות תדלוק ציבוריות גדולות, כ- 187 מהן באמצעות חברת הבת "ספרינט", וכן עשרות תחנות פנימיות המופעלות בקיבוצים ובמושבים. בתחנות מותקנת מערכת ממוחשבת לתדלוק ציי רכב המכונה דלקן סונול. מערכת זו מייעלת למנוייה את תהליך התידלוק בתחנה ומקצרת את זמן השהות בה, וכן מקנה למנהל צי הרכב שליטה ומעקב נוחים ואמינים.
בתחנות סונול ניתן לתדלק בשירות עצמי ולהנות מהנחות ביחס למחיר בשירות מלא.

ראה על המפה

מדיניות איכות, בטיחות וסביבה

חברת סונול ישראל בע"מ, לרבות חברות הבנות ספרינט מוטורס בע"מ וספריט מוטורס תובלה (1999) בע"מ (להלן "החברות"), פועלות בכפוף לדרישות על פי כל דין, לרבות דרישות והנחיות המקובלות בענף הדלקים והשמנים, בהתאם לצורכיהם, לציפיותיהם ולשביעות רצונם של לקוחותיהן. החברות מוסמכות למערכות ניהול משולבת, במתכונת התקנים ISO-9001 (ניהול איכות), ISO-14001 (ניהול סביבתי) ו-OHSAS-18001 (ניהול בטיחות וגיהות תעסוקתית), ת"י 9301 (ניהול בטיחות ואיכות בתעבורה).

הנהלת החברות מחויבת לקיום תהליך רציף ומתמיד של שיפורים באיכות המוצרים, מתן שירות אמין ויעיל, הקפדה על בטיחות ובריאות העובדים, מניעה וצמצום השפעות שליליות על הסביבה. נושאים אלה הינם בעלי השפעה מכרעת על התפתחותן ועל הצלחתן העסקית של החברות. הנהלות החברות מחויבת לקיום תהליך של זיהוי, הערכת סיכונים וגיבוש תוכנית לניהול בטיחות. במידה ויוגדר סיכון לא קביל היא תפעל לצמצום רמת הסיכון עד לרמה של סיכון קביל.

הנהלות החברות יקפידו על יישום הנושאים הבאים:
 • התאמת מוצרים לתקנים ומפרטים לאומיים ובין-לאומיים.
 • מילוי דרישות והמלצות של גופי בקרה ופיקוח בנושא בטיחות וסביבה.
 • התאמת המוצרים לדרישות הלקוחות ולצורכיהם.
 • אימות זמינות המוצרים במועדי אספקה נדרשים.
 • קביעת נהלי עבודה מבוקרים בנושאי איכות, בטיחות וסביבה.
 • העדפת ספקים העומדים בדרישות איכות, בטיחות וסביבה.
 • טיפול מהיר ואיכותי בפניות ותלונות של לקוחות.
 • מזעור תאונות ופגיעה בבריאות עובדים.
 • מזעור מפגעי בטיחות וסיכוני בטיחות, וטיפול מהיר בעת אירוע.
 • מניעת זיהום סביבתי.
 • צמצום בצריכת משאבי טבע.

הנהלות החברות פועלות לשיפור מתמיד ע"י ביצוע שוטף ותקין של הנושאים הבאים:
 • הקצאת המשאבים הנחוצים.
 • מדידה, ניטור ושיפור תהליכים.
 • ביצוע מבדקים פנימיים בנושאים הישימים.
 • ביצוע פעולות מתקנות ומונעות בעקבות גילוי חריגות או אפשרות לחריגות.
 • ביצוע הדרכות לעובדים בנושאי איכות, בטיחות וסביבה.
 • הכשרת עובדים ומנהלים כבעלי תפקיד בנושא איכות, בטיחות וסביבה.
 • ביצוע סקרי הנהלה בנושא איכות, בטיחות וסביבה.
 • קביעת מטרות ויעדים בנושא איכות, בטיחות וסביבה.
 • ביצוע תרגולות של פעילות נדרשת במצבי חירום.

 
על החתום:
ניר גלילי – מנכ"ל
עמיחי ברם – סמנכ"ל תפעול והנדסה