בעלים, הנהלה ותפקידים

תחנות דלק בפריסה ארצית

סונול מתפעלת יותר מ- 230 תחנות תדלוק ציבוריות גדולות, כ- 187 מהן באמצעות חברת הבת "ספרינט", וכן עשרות תחנות פנימיות המופעלות בקיבוצים ובמושבים. בתחנות מותקנת מערכת ממוחשבת לתדלוק ציי רכב המכונה דלקן סונול. מערכת זו מייעלת למנוייה את תהליך התידלוק בתחנה ומקצרת את זמן השהות בה, וכן מקנה למנהל צי הרכב שליטה ומעקב נוחים ואמינים.
בתחנות סונול ניתן לתדלק בשירות עצמי ולהנות מהנחות ביחס למחיר בשירות מלא.

ראה על המפה

מניות חברת סונול

החברה בבעלות מלאה של קרן גז ונפט ישראל (Israel Oil & Gas Fund LP) שותפות מוגבלת.
 
בעלי תפקידים בסונול

יו"ר סונול: מר דודי ויסמן

מנכ"ל סונול: ניר גלילי
טל: 09-8637722; פקס: 09-8854945; 09-8637903

משנה למנכ"ל: אבי מגידו
טל': 09-8637785
 
סמנכ"ל כספים: זאב כהן
טל: 09-8637866;  פקס: 09-8637788

מנכ"ל ספרינט מוטורס בע"מ: ניב זילברשטיין
טל': 09-8637771; פקס 09-8637961

מנכ"ל סונול גז+: שי עזרא
טל': 09-8637700, פקס: 09-8852524
 
היועץ המשפטי ומזכיר החברה: עו"ד שמואל סבג
טל': 09-8637813; פקס: 09-8854943

סמנכ"ל משאבי אנוש: ענת כרמלי
טל': 09-8637800; פקס: 09-8859733
 
סמנכ"ל תפעול והנדסה: עמיחי ברם
טל': 04-8658805; פקס: 04-8676048
 
סמנכ"לית פיתוח עסקי: מורן ויסמן סרוסי
טל': 09-8637700 פקס: 09-8852524
 
מנהל אגף טכנולוגיות המידע: יורם מרציאנו
טל': 09-8637871; פקס: 09-8854924

 

מנהל אגף אספקה ורכש: אילן ראודניץ
טל': 09-8637846; פקס: 09-8637972

 

מנהל אגף נכסים: הדס יוסף
טל': 09-8637852; פקס: 09-8859311

 

מנהלת אגף שיווק: שרון סמרי לזרוביץ
טל': 09-8637763; פקס: 09-8637990