מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך: 01.07.2018
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 6.70 5.73
בנזין 98 8.81 7.53
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 9.37 8.01
אוריאה 3.00 2.56