מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך: 01.04.2021
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 6.25 5.34
בנזין 98 8.36 7.15
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 9.04 7.73
אוריאה 3.10 2.65