מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך: 01.10.2020
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 5.67 4.85
בנזין 98 7.78 6.66
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 8.47 7.24
אוריאה 3.10 2.65