מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך: 01.06.2021
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 6.34 5.42
בנזין 98 8.45 7.23
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 9.21 7.87
אוריאה 3.10 2.65