מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך: 01.01.2021
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 5.72 4.89
בנזין 98 7.83 6.70
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 8.72 7.45
אוריאה 3.10 2.65