מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך: 01.09.2021
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 6.52 5.57
בנזין 98 8.63 7.38
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 9.33 7.97
אוריאה 3.30 2.82