מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך: 01.09.2020
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 5.71 4.88
בנזין 98 7.82 6.69
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 8.57 7.32
אוריאה 3.10 2.65