מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך: 01.01.2020
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 6.35 5.43
בנזין 98 8.46 7.24
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 9.35 7.99
אוריאה 3.10 2.65