מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך: 01.11.2021
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 6.83 5.84
בנזין 98 8.94 7.65
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 9.76 8.34
אוריאה 3.30 2.82