מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך:     01.08.2022
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 6.79 5.81
בנזין 98 8.90 7.62
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 10.81 9.24
אוריאה 5.60 4.79