מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך: 01.07.2019
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 6.46 5.52
בנזין 98 8.57 7.33
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 9.27 7.92
אוריאה 3.10 2.65