מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי
מעודכן לתאריך: 01.03.2018
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 6.38 5.45
בנזין 98 8.49 7.25
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 8.96 7.66
אוריאה 3.00 2.56