מחירון דלקים

מחירון דלקים בתחנות הציבוריות


מחיר לצרכן ש"ח/ליטר כולל מע"מ
באילת - ללא מע"מ
המחירים המוצגים מתייחסים למחיר המירבי.
מעודכן לתאריך: 01.07.2020
 
מוצר כל הארץ אילת
בנזין 95 בשירות מלא 5.65 4.83
בנזין 98 7.76 6.64
גולדיזל סולר תחבורה – מחירון מומלץ לצרכן 8.55 7.31
אוריאה 3.10 2.65