הידראוליקה וסיכה כללית ושמני מסלולים

סדרת פוקס רנולין B

סדרת פוקס רנולין B

מספר קטלוגי: 4493,4491

תפקידן ומהימנות התפעול של מערכות הידראוליות תלויים במידה רבה באיכות הנוזלים ההידראוליים בשימוש, שמלבד העברת כוחות חייבים גם לאטום, לקרר ולסוך. מכיוון ששמנים הידראוליים נתונים למגוון של לחצים, הם חייבים לעמוד במספר דרישות. יש לשמור על יכולות אלו במהלך תקופת השירות של השמן והן חייבות למנוע בהתהוותם של תגובות ותוצרי לוואי בלתי רצויים. הדרישות המינימאליות ששמנים הידראוליים מסוג HLP חייבים למלא כלולות בתקן הגרמני DIN 51 524, חלק 2. תקן זה מתאר את קבוצת המוצרים כדלקמן: בשמנים הידראוליים מסוג HLP משתמשים בעיקר במערכות הידראוליות, שמכיוון שיש להם הינעים הידרוסטאטיים הן נתונות לעומס תרמי רב, איכול בשל כניסה של מים, או שהן זקוקות לשמן, אשר כולל בהתאם למשאבה או להינע ההידראולי תוספים לצורך הפחתה של שחיקה בשל חיכוך מעורב.

למידע נוסף