איכות הסביבה

מדיניות איכות, בטיחות וסביבה

תחנות דלק בפריסה ארצית

סונול מתפעלת יותר מ- 230 תחנות תדלוק ציבוריות גדולות, כ- 187 מהן באמצעות חברת הבת "ספרינט", וכן עשרות תחנות פנימיות המופעלות בקיבוצים ובמושבים. בתחנות מותקנת מערכת ממוחשבת לתדלוק ציי רכב המכונה דלקן סונול. מערכת זו מייעלת למנוייה את תהליך התידלוק בתחנה ומקצרת את זמן השהות בה, וכן מקנה למנהל צי הרכב שליטה ומעקב נוחים ואמינים.
בתחנות סונול ניתן לתדלק בשירות עצמי ולהנות מהנחות ביחס למחיר בשירות מלא.

ראה על המפה

מדיניות איכות, בטיחות וסביבה

חברת סונול ישראל בע"מ, לרבות חברות הבנות ספרינט מוטורס בע"מ וספרינט מוטורס תובלה (1999) בע"מ (להלן: "החברות "), פועלות בכפוף לדרישות על פי כל דין, לרבות דרישות והנחיות המקובלות בענף הדלקים והשמנים ובהתאם לצורכיהם, לציפיותיהם ולשביעות רצונם של לקוחותיהן.
החברות מוסמכות למערכת ניהול משולבת, במתכונת התקנים ISO- 9001(ניהול איכות-לחברת סונול ישראל בע"מ, לחברת ספרינט מוטורס תובלה(1999) בע"מ), 14001-ISO (ניהול סביבתי), 18001- OHSAS (ניהול בטיחות וגהות תעסוקתית), ת"י 9301 (לחברת ספרינט מוטורס תובלה (1999) בע"מ ניהול בטיחות ואיכות בתעבורה).
הנהלת החברות מחויבת לקיום תהליך רציף ומתמיד של שיפורים באיכות המוצרים, מתן שירות אמין ויעיל, הקפדה על בטיחות ובריאות העובדים, מניעה וצמצום השפעות שליליות על הסביבה, תוך הקפדה על עמידה בדרישות כל דין. נושאים אלה הינם בעלי השפעה מכרעת על התפתחותן ועל הצלחתן העסקית של החברות .
הנהלת החברות מחויבת לקיום תהליך של זיהוי, הערכת סיכונים וגיבוש תוכנית לניהול בטיחות. במידה ויוגדר סיכון לא קביל היא תפעל מיידית להקטנת רמת הסיכון עד לרמה של סיכון קביל.

 הנהלות החברות יקפידו על יישום הנושאים הבאים:

 • התאמת מוצרים לתקנים ומפרטים לאומיים ובין לאומיים.
 • מילוי דרישות והמלצות של גופי בקרה ופיקוח בנושאי בטיחות וסביבה.
 • התאמת מוצרים לדרישות הלקוחות ולצורכיהם.
 • אימות זמינות המוצרים במועדי אספקה נדרשים.
 • קביעת נהלי עבודה מבוקרים בנושאי איכות, בטיחות וסביבה.
 • העדפת ספקים העונים לדרישות איכות, בטיחות וסביבה.
 • טיפול מהיר ואיכותי, בפניות ותלונות של הלקוחות.
 • מזעור תאונות ופגיעה בבריאות העובדים.
 • מזעור מפגעי בטיחות וסיכוני בטיחות וטיפול מהיר בעת אירוע.
 • מניעת זיהום סביבתי.
 • צמצום בצריכת משאבי טבע.

הנהלות החברות פועלות לשיפור מתמיד של מערכת הניהול המשולבת ע"י ביצוע שוטף ותקין של הנושאים הבאים:

 • הקצאת המשאבים הנחוצים.
 • מדידה, ניטור ושיפור תהליכים.
 • ביצוע מבדקים פנימיים בנושאים הישימים.
 • ביצוע פעולות מתקנות ומונעות בעקבות גילוי חריגות או אפשרויות לחריגות.
 • ביצוע הדרכות לעובדים בנושאי איכות, בטיחות וסביבה.
 • הכשרת עובדים ומנהלים כבעלי תפקיד בנושאי איכות, בטיחות וסביבה.
 • ביצוע סקרי הנהלה בנושאי איכות, בטיחות וסביבה.
 • קביעת מטרות ויעדים בנושאי איכות, בטיחות וסביבה וניטור העמידה בהם.
 • ביצוע תרגולות של פעילות נדרשת במצבי חירום.

בכל שאלה/פניה בנושא איכות הסביבה ניתן ליצור קשר


על החתום:
ניר גלילי – מנכ"ל
עמיחי ברם – סמנכ"ל תפעול והנדסה