תחנות וחנויות המשתתפות בתכנית הנאמנות של מועדון סונול